Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Útmutató az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésével kapcsolatban

Kedves Testvérek!

 

Az evangelikus.hu oldalon az utóbbi napokban többször is hírt adtunk arról, hogy az országos egyház hogyan vesz részt az ukrajnai háború miatt bajba jutottak ellátásában.

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hálózatán túl egyházunk a krízisellátást a következőképpen szervezi meg:

  • Budapesten az Evangélikus Diakónia Integrációs Szolgálatának munkatársai önkéntesek segítségével fogadja az érkező menekülteket, szükségleteik szerint nyújt segítséget.
  • Nyíregyházán széleskörű intézményi összefogással, napi szinten mérjük fel a határt átlépők igényeit és az őket ellátó települések kéréseit. Ezeknek az igényeknek megfelelően azonnali segítséggel tudunk hatékonyan reagálni az aktuálisan kialakult helyzetre.
  • Kölcsén az evangélikus egyházközség fogadta be a Békés megyei diakóniai intézményeink összefogásával megszervezett, szociális munkás önkéntesekből álló bázist, akik szintén azonnali segítséget tudnak nyújtani a határmenti térségben felmerülő problémákra.

 

A fenti tevékenységet az országos egyház a meghirdetett adománygyűjtő felületeken beérkező pénzbeli támogatásokból finanszírozza, ezért hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi krízishelyzetben leghatékonyabb segítséget a pénzbeli támogatás jelenti.

 

Számos gyülekezetről tudjuk, hogy már aktívan segítik a környezetében elszállásolt menekülteket, illetve válaszolnak a közvetlenül hozzájuk érkező igényekre és helyi szinten szervezik a segítségnyújtást, amelyért hálásak vagyunk.

 

Többen kérdezzük azonban magunktól és egymástól gyülekezeteinkben, hogy hogyan tudnánk még segíteni, az alábbiakban ehhez szeretnénk útmutatást adni.

Sokan ajánlottak fel szálláslehetőséget országszerte úgy gyülekezeteinkben és intézményeinkben, mint magánszemélyek saját otthonaikban. Ezen túl más segítőszervezetek és önként jelentkezők is elszállásolják hosszabb-rövidebb időre a Magyarországra érkező menekülteket.

 

Arra bátorítjuk a kedves testvéreket, térképezzék fel, hogy vannak-e menekült személyek, családok a gyülekezet közelében /pl. önkormányzatoknál, nagyobb településeken, stb./ és milyen típusú segítség lenne hasznos számukra. Az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

  • hosszabb vagy rövidebb időre maradnak: a segítség az ellátásuk megszervezésére vagy a tovább utazásban való támogatásra fókuszáljon,
  • vannak-e kiskorúak közöttük: evangélikus köznevelési intézményeink többféle segítséget is felajánlottak e téren,
  • vannak-e speciális igényeik: célzott adománygyűjtéssel helyben hatékonyan megszervezhető a segítség, bármilyen különlegesen nehéz helyzetben is vannak a segítségre szorulók.

 

Mindezt az Evangélikus Diakónia munkatársai tanácsadással, információval tudják támogatni így ha van támogatandó személy a gyülekezet területén, további kérdéseikkel bátran keressék Mészáros Attila menekültügyi referenst az attila.meszaros@lutheran.hu címen vagy a 06-20/513-3152 flottás telefonszámon.

 

Amennyiben a fenti támogatási módok nem megvalósíthatóak a gyülekezetben, a segítségnyújtás további módja lehet a tárgyi adományok felajánlása is. Fontos tudni azonban, hogy az adományok szállítása, raktározása és szortírozása többletfeladatot jelent a segítők számára, ezért az adományozás során az alábbiakra érdemes figyelni hogy valóban segítséget jelentsen a felajánlásunk:

  • mindig tájékozódjunk, hogy milyen adományokra van szükség és a biztos igények szerint gyűjtsünk,
  • amennyiben helyben nem tudnak az adományok hasznosulni, mindig gondoskodjunk arról, hogy könnyen kezelhető kiszerelésben (pl. erősebb dobozokban) továbbítsuk az adományt,
  • nagyobb mennyiség esetén legyen listánk arról, hogy mit tartalmaz a szállítmány, mert így könnyebben és gyorsabban célba ér,
  • lehetőség szerint gondoskodjunk a felhasználás helyére juttatásról, szállításról.

 

A tárgyi adományokkal kapcsolatban is tudunk információval, tanáccsal szolgálni, ehhez keressék bizalommal Decmann Bertalan munkatársunkat a bdecmann@lutheran.hu címen vagy a 06-20/620-3506 flottás telefonszámon.

 

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

     Krámer György

országosiroda-igazgató

További tájékoztatás a segítségnyújtás a lehetőségeiről a menekülteknek

Az Ukrajna orosz megszállása miatt nehéz élethelyzetbe kerülő, menekülni kényszerülő embertársaink megsegítéséről hozott határozatot 2022. február 26-ai ülésszakán a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) XI. Zsinata. Az alábbiakban a segítségnyújtás konkrét lehetőségeit itt szedtük össze: https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol

A segítségnyújtás leggyorsabb és leghatékonyabb módja a pénzbeli adomány, ezért kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van rá, ilyen módon támogassák a menekülni kényszerülőket. A pénzadományokat kétféle módon várjuk: online bankkártyás fizetéssel a https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna felületen keresztül vagy banki utalással (az utaláshoz szükséges adatok a fent linkelt cikkben találhatók).

Jótékonysági hangversenyt szervez az MEE az ukrajnai menekültek megsegítésére március 6-án, vasárnap este 19.30-kor kezdődően a Deák téri evangélikus templomba. Közreműködik: Lutheránia ének- és zenekar (vezényel: Kamp Salamon), Banda Ádám, Both Miklós, Dobozy Borbála, Fassang László, Finta Gergely, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos, Hámori Szabolcs, Krum Enikő, Lakatos Mónika, Pusztaszeri Ákos, Pál Eszter, Pál István Szalonna, Rostás Mazsi, Schöck Atala, Subedi Anna, Szalóki Ágnes, Szerekován János. Igét hirdet: Fabiny Tamás, az MEE elnök-püspöke.

Az esemény részleteit az Evangélikus.hu-n (https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/jotekonysagi-hangverseny-az-ukrajnai-menekultek-megsegitesere) és a Facebookon is megtalálják (https://www.facebook.com/events/503437447979962?ref=newsfeed).

Események

Hasznos linkek