Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Iskolalelkészi búcsú

Kedves Gimnáziumi Gyülekezet! Kedves Szülők, Diákok, Kollégák és Munkatársak!

Ezzel a most induló tanévvel eddigi életemnek egy fontos fejezete zárul le, és – részben számomra is váratlanul – másként folytatódik tovább. 2009. augusztus 31-én én másfelé indulok. Tudjuk jól, hogy ahogyan a folyók, úgy az életfolyamok sem állnak meg, ezért most ebben a búcsúra kárhoztatott világban újra búcsúzni kényszerülök. Már másodszor ballagok tovább ebből az iskolából, és jóllehet teljesen más körülmények között, de most is úgy, hogy sok emberi kapcsolattal, élménnyel, tapasztalattal, gondolattal és ismerettel lettem gazdagabb.

A tanév tehát elindul a Fasorban, de immár nélkülem. Szeretnék most Istennek hálát adni, ugyanakkor mindenkinek köszönetet mondani az együtt töltött évekért, a támogatásokért és ellenállásokért, azokért, akik értem imádkoztak, és azokért, akikért én imádkozhattam! Kérem, ha tehetik, tartsanak meg jó emlékezetükben! Én mindnyájukat lelkipásztori szeretettel ajánlom annak a kegyelmébe, akiről Önök között sokszor bizonyságot tettem.

Végezetül egy utolsó üzenet, mely útmutatás lehet a bennünket körülvevő világban is, ahol éppen egy hitelválság tombol. Habakuk próféta mondata: Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. (Hab 2,4) Az utóbbi időben ez az igevers hozzám nagyon személyesen szólt; engedjék meg, hogy örökül hagyjam fasori szolgálatom zárásaként. Kívánom mindnyájuknak ezt a hit által való élést és sok sikert az elkövetkező tanévhez, tanévekhez!

Isten áldja meg a Fasort, vezetőit, tanárait, diákjait és szüleiket!

Győri Tamás József

verbi Dei minister

Események

Hasznos linkek