Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Felvételi 2011

| Módosítva: 2010. november. 24., szerda - 13:02:55

BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011-2012. TANÉVRE

Iskolánk neve és címe: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
OM azonosító: 035261

Tel.: 3211-200, fax: 3422-985., e-mail: fasor[kukac]fasori.hu
 

2011/2012. tanévben induló oktatási formák
Tagozatkód:
01 8 évfolyamos gimnáziumi osztály
02 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (általános)
03 4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás angol nyelvből
04 4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás német nyelvből
05 4 évfolyamos gimnáziumi osztály – természettudományos tagozat

Nyílt napra hívjuk az érdeklődőket: 2010. november 17. (szerda) 8,30-tól

Ekkor a leendő felvételizőknek, szülőknek óralátogatás keretében mutatjuk be iskolánk életét. 17,00 órától dísztermünkben a felvételiről ad tájékoztatást és a felmerülő kérdésekre válaszol az iskola vezetése.
A nyílt nap előtt egy héttel honlapunkon közzé fogjuk tenni a látogatható órákat.

A jelentkezésről:
A felvételi vizsgák napjait és a szükséges dokumentumok beadási határidejét minden évben a tanév rendjéről kiadott rendelet határozza meg. Ez alapján állapítjuk meg saját vizsgarendünket is.
Gimnáziumunkban magyar nyelvből és matematikából központilag szervezett írásbeli vizsgát tartunk. Erre, az e célra központilag kiadott „Tanulói jelentkezési lap”-on jelentkezhetnek. (Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.)
A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2010. december 10.

Ezt követően mind a nyolc, mind a négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoknak 2011. február 18-ig ki kell tölteniük és hivatalos úton el kell juttatniuk iskolánkba (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.) a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-ot. Ezzel egyidejűleg a „Tanulói adatlap”-ot a Felvételi Központba kell küldeni (9001 Győr, Pf. 694.).
A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2011. február 18.
A nyolcévfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumunknak (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.), a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
- a központi írásbeli vizsga eredményéről kapott „Értékelő lap” másolata,
- lelkészi ajánlás,
- saját névre megcímzett válaszboríték

A felvételi vizsgákról
A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:
• Központi írásbeli felvételi vizsga 2011. január 21. (péntek) 14,00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
• Motívációs beszélgetés. Időpontja: 2011. február 21. – március 11. között, előzetesen küldött beosztás alapján.

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:
• Központi írásbeli felvételi vizsga 2011. január 22. (szombat) 10,00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
• Szóbeli meghallgatás: 2011. február 21. – március 11. között, előzetes beosztás szerint (magyar nyelv és irodalomból, matematikából, hittanból). Szóbeli felvételi a 03 és 04 tagozatkóddal jelentkezők részére angol, illetve német nyelvből.
A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük.


A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium a 2011-2012 tanévben két 8 évfolyamos általános tantervű osztályt indít.

A tanulmányok során német vagy angol nyelvet választhatnak a diákok, ezen kívül négy évig latin nyelvet tanulnak. Ezeket a nyelveket 9. osztály után folytathatják és a tanulmányaik idején vagy befejeztével érettségit tehetnek.

A gimnáziumban keresztény erkölcsi értékek alapján történik a nevelés, ennek keretében heti két óra kötelező hittan és egy áhítaton vesznek részt a diákok.
Szabadidejük hasznos eltöltésére kézműves-kerámia szakkör, színjátszó kör, énekkar, sakk szakkör, sportkörök és matematika szakkörök állnak a diákok rendelkezésére.

A 8 évfolyam után tanulmányaikat folytathatják vagy felvételizhetnek az emelt szintű nyelvi és természettudományos osztályokba.

Emelt szintű természettudományos osztályt a 2011-2012 tanévben is indítja a gimnázium.
Természettudományos tantárgyakat: biológia, kémia, fizika valamint az informatika 9. osztálytól kezdve csoportbontásban tanítjuk. A 9-10. osztályban lehetőség nyílik arra, hogy a választott tantárgyból további két órában képzést kapjanak.
Tizenegyedik évfolyamtól a kiválasztott természettudományos tantárgyból vagy tantárgyakból megduplázódik az óraszámuk így felkészítjük őket az emelt szintű érettségire.

Az első idegen nyelv angol vagy német, második idegen nyelvként, a még nem tanult angol vagy német, francia, spanyol, olasz választására nyílik lehetőség.

Emelt szintű nyelvi képzés során a már tanult angol vagy német nyelvből heti 6 órában nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire készíti fel a diákokat.

A választott második idegen nyelvet (angol, német, francia, olasz, spanyol) kezdetben normál óraszámban, majd 11. évfolyamtól heti 6 órában tanulják. A csoportbontásban és magas óraszámban tanult nyelvek lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy tanulmányaik során két nyelvet sajátítsanak el.

A gimnázium általános 4 évfolyamos képzésű osztályt is indít. Azokat a diákokat várjuk ide, akik még nem kötelezték el magukat egy adott tanulmányi irányba.

A gimnáziumban keresztény erkölcsi értékek alapján történik a nevelés, kötelező a hittan oktatás.

Szabadidő hasznos eltöltése rajz, sakk, testnevelés, kémia, biológia, fizika, matematika, nyelvi szakkörök, Arany János Önképzőkör, színjátszó kör áll a diákok rendelkezésére.

 A Fasor hírnevét elsősorban a természettudományok magas szintű oktatásának köszönheti – diákjaink oda járhatnak iskolába, ahová az első számítógép megalkotója, Neumann János, a Nobel-díjas Wigner Jenő, a közgazdász Harsányi János tanult, s ahová a nagy fizikus, Teller Ede is járt matematika órákra. 2010. szeptemberétől újraindult Gimnáziumunkban a természettudományos tagozat. Emellett a humán tárgyak tanítására is nagy hangsúlyt fektetünk.

 


 

Események

Hasznos linkek