Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Dr. Vitális György templomi búcsúztatója

| Módosítva: 2020. november. 06., péntek - 13:05:08

Elhunyt dr. Vitális György

| Módosítva: 2020. november. 06., péntek - 13:05:08

91 éves korában elhunyt dr. Vitális György nemzetközi hírű geológus, aki
1940 és 1948 között iskolánk növendéke volt. Az intézmény államosítását
követően hűségesen ápolta a fasori hagyományt, majd az 1989-es
újraindítást követően 1992-től 1998-ig iskolánk tanára volt. Gyurka
bácsira dr. Palágyi Györgyné kolléganőnk írásával emlékezünk.

 

Dr. Vitális György fasori diák és tanár 90 éves

 

Tisztelt Vitális úr, kedves Gyurka bácsi!

 

Vitális György volt fasori diák és tanár 90. éves születésnapi ünnepségére engem kértek fel, hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium részéről az ünnepeltet köszöntsem!

Ez azért is különös alkalom, mert 2019-ben a Gimnázium 30 évvel ezelőtti – 37 éves kényszer-szünet utáni –1989. évi újraindítására is emlékezünk.

Az 1823-ban alapított Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumot különböző kényszerítő körülményekre hivatkozva az evangélikus egyház akkori vezetői 1952-ben átadták az államnak. Az állam nem iskolaként üzemeltette tovább, így akkor jogutód nélkül megszűnt.

Az 1980-as évektől kezdődően a volt tanárok és növendékek elhatározták, hogy ideje lenne visszaszerezni, illetve újraindítani az iskolát. Ehhez óriási energiák és személyes kapcsolatok kellettek. Az iskola elvételekor mindent széthordtak. Nem visszakaptuk az iskolát, hanem újra kellett teremteni.

A küzdelmek során életre hívták a Fasori Öregdiákok Baráti Körét, melynek szervező titkárává 1984-ben Vitális Györgyöt választották. Gyapay Gábor fasori diák és volt fasori tanárral, valamint a Baráti Kör vezetőségével együttműködve, számos előadást, műsoros délutánt és kirándulást szervezve, a volt tanárokat és növendékeket felkeresve, fokozatosan tárták fel a lehetőségeket, amelyhez a külföldön élő egykori diákok által megalakított Genfi Fasor Egyesület is nagy segítséget nyújtott. Megemlítem, hogy Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus iskolatársát a fasori templomba és a Margitkert étterembe is elkísérte.

Vitális György a többi közreműködő mellett oroszlánrészt vállalt a volt növendékek felderítésében és összefogásában, mely tevékenységét az 1989. évi tanévnyitó ünnepélyen az evangélikus egyház elnöksége Luther emlékplakettel tüntette ki.

Vitális György elbeszélése szerint az öregdiákok küldöttsége Korpolay Gyula 1916-ben érettségizett iskolatársuk temetésére a gimnázium mikrobuszával Pécsre utazva, szokása szerint földrajzi és földtani magyarázatokkal szolgált. Ekkor Gyapay Gábor hátrafordult és megkérdezte, hogy Gyurka volna-e kedved a Fasorban földrajzot tanítani? Természetesen, erről lehet szó! Felelte.

A már újraindított iskolába Gyapay Gábor igazgató hivatalosan is meghívta a természeti földrajz tanítására, amelyet nyugdíjba menetele után az 1992/93-as tanévtől kezdődően az 1997/98-as tanévig vállalt.

Ezzel öregkorára ifjúkori elképzelése vált valóra, melyhez azzal a lelkesedéssel fogott hozzá, hogy mind a szeretett Fasori Gimnáziuma, mind a felnövekvő ifjúság számára a tőle telhető maximálisat nyújtsa!

Tanítási óráit az általa kidolgozott tematika és időbeosztás alapján tartotta. Itt kiváló minőségű és válogatott diákokkal volt dolga. A természeti földrajzba természetesen a földtant is beépítette, így az érettségi után néhányan a földrajztanári és a geológusi szakmát választották.

Minden osztályt elvitte az érdi Földrajzi Múzeumba és a Gellért-hegy látnivalóit mindnyájan megtekintették.

A diákokkal „Lakóhelyem földrajza” című dolgozatot is íratott, amellyel a „tudományos cikkírás” rejtelmeibe is beleélhették magukat.

 

A legeredményesebb ténykedése a földrajz – földtani fakultáció megszervezése volt, melynek során hetenként egy alkalommal, 8 – 10 fővel jó időben bejárták a Budai-hegység földrajzi és földtani érdekességeit, rossz időben múzeumok, egyetemi műhelyek, metroállomások bejárása történt.

            A diákok minden kirándulásról kirándulási jegyzőkönyvet vezettek, a fakultációra osztályzatot is kaptak.

            Megható volt számára, amikor néhány kiváló tanítványa a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala által kiírt „Földtani örökségünk” című pályázaton eredményesen szerepelt, és a Bükki Nemzeti Park Rejteki Kutatóházában 10 napos jutalomtáborban vehetett részt.

Az érettségi találkozókra is meghívták, legutóbb egy 20 éves találkozón vett részt.

A gimnázium hagyományápolására is súlyt helyezve, a Fasori Öregdiák, illetve Fasori Örökdiák című kiadványban többek között a következő cikkeket írta meg:

Emléktábla avató beszéd Wigner Jenő 1995. november 17-i emléktábla avatásán (1996).

A Budapesti Evangélikus Gimnázium tanárairól és diákjairól elnevezett budapesti utcanevek (1996).

Koszorúzási beszéd a besztercebányai evangélikus temetőben Jánossy István dr. fasori tanárunk sírjánál (1999).

Fasori tanárok és diákok tudományos fokozatai, Kossuth-, Állami- és Széchenyi-díjasok (2000).

Húsz éve indult újra a fasori gimnázium (2009).

Magyarországi evangélikus gimnáziumokban érettségizett fasori tanárok (2011).

A magyarországi evangélikus egyház szerepe az egyetemes és a magyar kultúrában. Különös tekintettel a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumra (2012).

A Fasori Gimnáziumhoz még napjainkban is hű maradt. Az elmúlt évben még 89 éves korában egy kis csoport számára kirándulást vezetett Besztercebányára és Selmecbányára, amelyen magam is résztvettem.

A besztercebányai evangélikus temetőben az emlékbeszédeket követően megkoszorúztuk Böhm Károly iskolánk volt igazgatója, majd a kolozsvári egyetem professzora, a legkiválóbb magyar idealista filozófus, valamint Jánossy István ugyancsak besztercebányai születésű volt tanárunk sírját.

            Selmecbányán a volt evangélikus liceumi főgimnázium épületét, valamint többek között a Főtér nevezetességeit is megtekintettük.

Felejthetetlen egyéniségedre és további életedre Isten áldását kérve, szeretettel köszöntünk és üdvözlünk Gyurka bácsi.

 

Dr. Palágyi Györgyné

 

        

Események

Hasznos linkek