Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Felvételi tájékoztató 2019-20.

| Módosítva: 2019. november. 26., kedd - 12:58:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2019-2020. TANÉVRE

 

Iskolánk neve és címe:

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

OM azonosító: 035261

Feladatellátási hely: 001

 

Tel.: 321-1200, fax: 342-2985

e-mail: titkarsag@fasori.hu

honlap: www.fasori.hu

 

2019/2020 tanévben induló oktatási formák

Tagozatkód:

0001   8 évfolyamos gimnáziumi osztály (humán tantervű)

0002   8 évfolyamos gimnáziumi osztály (természettudományos tantervű)

0003   4 évfolyamos gimnáziumi osztály (általános)

0004   4 évfolyamos gimnáziumi osztály – természettudományos tagozat

0005   4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás német nyelvből

 

Az érdeklődők számára 2018. október 25-én 17:00-tól a díszteremben szülői tájékoztatást tarttunk.

A jelentkezésről:

A felvételi vizsgák napjait és a szükséges dokumentumok beadási határidejét minden évben a tanév rendjéről kiadott rendelet határozza meg. Ez alapján állapítjuk meg saját vizsgarendünket is.

Gimnáziumunkban magyar nyelvből és matematikából központilag szervezett írásbeli vizsgát tartunk. Erre, az e célra központilag kiadott „Tanulói jelentkezési lap”-on jelentkezhetnek. (Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba történő jelentkezéskor kell majd használni.)

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2018. december 07.

 

Ezt követően mind a nyolc, mind a négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoknak 2019. február 18-ig ki kell tölteniük és hivatalos úton el kell juttatniuk iskolánkba (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.) a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-ot. Ezzel egyidejűleg a „Tanulói adatlap”-ot a Felvételi Központba kell küldeni (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2019. február 18.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumunknak (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.), a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

         - a központi írásbeli vizsga eredményéről kapott „Értékelő lap” másolata,

         - bizonyítvány másolatok

                        (8 évfolyamos jelentkezésnél: 3. év végi és 4. félévi bizonyítvány)

                        (4 évfolyamos jelentkezésnél: 5-6-7. év végi és 8. félévi bizonyítvány)

         - lelkészi ajánlás,

         - saját névre megcímzett felbélyegzett válaszboríték

 

A felvételi vizsgákról

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 19. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Motivációs beszélgetés. Időpontja: 2019. február 21. – március 14. között, előzetes beosztás alapján, melyet honlapunkon teszünk közzé. Érdemes magukkal hozni a matematika és magyar füzeteket, esetleg okleveleket.

 

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 19. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Szóbeli meghallgatás: 2019. február 21. – március 14., előzetes beosztás szerint melyet honlapunkon teszünk közzé (magyar nyelv és irodalomból, matematikából, hittanból). Szóbeli felvételi a 05 tagozatkóddal jelentkezők részére német nyelvből. Szóbeli felvételi a 04 tagozatkóddal jelentkezők részére fizikából, kémiából, biológiából.

A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük. Érdemes magukkal hozni a matematika és magyar füzeteket, esetleg okleveleket.

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium a 2019/2020. tanévben az új kerettantervre épülő helyi tantervnek megfelelően egy humán és egy természettudományos tantervű 8 évfolyamos osztályt indít. A humán osztályban angol és német, a természettudományos tantervű osztályban angol nyelvet választhatnak a diákok, ezen kívül két évig latin nyelvet és kultúrtörténetet is tanulhatnak. A latin nyelv folytatására 9-10. évfolyamon fakultációs keretek között van lehetőség.

Az emelt szintű természettudományos osztályt a 2019-2020. tanévben is elindítja a gimnázium. A természettudományos tantárgyakat (biológia, kémia, fizika), valamint az informatikát 9. osztálytól kezdve csoportbontásban tanítjuk. Tizenegyedik évfolyamtól a kiválasztott természettudományos tantárgyakból megduplázódik az óraszám, így lehetőség nyílik az emelt szintű érettségire. Diákjaink heti rendszerességgel vesznek részt laborgyakorlaton, ahol fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre van lehetőségük. A szakmai elmélyülést segítik az évenként megrendezett természettudományos táborok, valamint egy svéd és egy bajorországi természettudományos testvérkapcsolat is.

Az emelt szintű nyelvi képzés során a már tanult nyelvből 9. évfolyamon heti 4 órában, 10. évfolyamon heti 5 órában nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat. A választott második idegen nyelvet (angol, francia, olasz, spanyol) kezdetben heti 4 órában, majd 11. évfolyamtól heti 5 órában tanítjuk. A csoportbontásban és magas óraszámban tanított nyelvek, valamint egy német és egy svéd testvérkapcsolat, lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy tanulmányaik során két nyelvet sajátítsanak el akár emelt szinten is.

A gimnázium általános tantervű 4 évfolyamos osztályt is indít, ahol 9. évfolyamon az informatikán és az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv tantárgyat is csoportbontásban tanítjuk. Azokat a diákokat várjuk ide, akik még semmilyen szakirány mellett nem kötelezték el magukat. Jó tanulmányi eredmény esetén lehetőség van ebből az osztályból átkerülni valamelyik tagozatos osztályba.

A gimnáziumban keresztyén erkölcsi értékek alapján, ökumenikus szellemben történik a nevelés, ennek keretében felekezeti bontás szerint heti két óra kötelező hitoktatáson és hetenként egy áhítaton vesznek részt a diákok.

  • Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) német nyelvből ITT letölthetőek.
  • Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) természettudományi tagozat ITT letölthetők.

 

Felvételi pontszámítás 2019.


Összesen 200 pont
50 pont magyar írásbeli
50 pont matematika írásbeli


Tanulmányi pontok: (60) 
8 évfolyamos képzésre: 3. és 4. osztály 6x5=30x2év=60 pont
Magyar
Matematika
Nyelv 
Környezet
Ének
Rajz


Emelt szintű természettudományos képzés: 5., 6., 7., 8. osztály 24x5=120 120/2=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Matematika 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam
Nyelv 4 évfolyam
Fizika 2 évfolyam 
Kémia 2 évfolyam
Biológia 2 évfolyam
Földrajz 2 évfolyam
Környezet 2 évfolyam

Emelt szintű nyelvi képzés: 12x5=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam 
Nyelv 4 évfolyam
Matematika 2 évfolyam

Általános tagozat: 6x2x5=60 pont
Magyar 7-8 évfolyam
Történelem 7-8 évfolyam
Matematika 7-8 évfolyam 
Nyelv 7-8 évfolyam
Természettudományos tárgyak közül 1 tantárgy /fizika, kémia, biológia, földrajz/ 7-8 évfolyam
Egy készség tárgy/ének, rajz, testnevelés/ 7-8 évfolyam

Szóbeli: 40 pont
5 pont általános intelligencia
5 pont verseny
10 pont egyházi kötődés
20 pont szaknak megfelelő szóbeli:
• Emelt szintű természettudományos: fizika, kémia, biológia
• Emelt szintű nyelvi képzés: német
• Általános tagozat: matematika, magyar

A gimnáziumban keresztyén erkölcsi értékek alapján, ökumenikus szellemben történik a nevelés, ennek keretében felekezeti bontás szerint heti két óra kötelező hitoktatáson és hetenként egy áhítaton vesznek részt a diákok. Szabadidejük hasznos eltöltésére kézműves-kerámia szakkör, színjátszó kör, énekkar, sakk szakkör, irodalmi önképzőkör, valamint sportkörök állnak a diákok rendelkezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, tanáraink fakultáció keretében emelt szintű érettségire készítik fel a diákokat, de szakköri keretek között a felzárkóztatásra is kiemelt gondot fordítunk.

Események

Hasznos linkek