Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny

VERSENYKIÍRÁS

 

XXVIII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny

2019/2020. tanév

 

A verseny kiírója, rendezője

a Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület Mezőtúr Szakmai együttműködők:

 • Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda(Mezőtúr)
 •  
 • NEFAG Zrt. Szolnok
 • Alföldkutatásért AlapítványKisújszállás
 • Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, és Kollégiuma(Mezőtúr)
 • TIT Szövetségtagegyesületei

Támogatóink

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi ErőforrásTámogatáskezelő
 • Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai a KarSzarvas
 •  
 • Országos Erdészeti Egyesület Mezőtúr VárosÖnkormányzata
 • Mezőtúr VárosÖnkormányzata
 • Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti VersenyértAlapítvány

 

A verseny célja:

A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

 

A verseny ismeretanyaga:

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Körös-Maros Nemzeti Parkról és az Aggteleki Nemzeti Parkról szerzett ismeretekkel.

 

A verseny alapirodalma:

A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBÚVÁR című lap 2019. 3-4-5-6. és a 2020. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges információk (2020. 2. szám csak az országos döntőben szerepel). A Körös-Maros Nemzeti Park és a Aggteleki Nemzeti Park

alapvető ismerete a TermészetBÚVÁR által megjelentetett leporellók segítségével, amelyek díjtalanul letölthetőek a honlapról: http://www.tbuvar.hu/.

A verseny fordulói:

 1. Iskolai/házi forduló: 2020. március 4. (szerda) 14óra

A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek. A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a verseny előtt 2 nappal a megyei versenyfelelős küldi meg e-mail-ben az iskola igazgatójának. (A megyei versenyfelelősök 4 nappal a verseny előtt e-mailben kapják meg a versenybizottságtól a feladatlapokat és a javítókulcsokat). Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása és az értékelés.

A megyei versenyre jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, a házi verseny résztvevőinek száma) 2020. március 13-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz, akik 2020. március 20-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.(Dr. Krizsán Józsefné E-mail: kaankaroly@freemail.hu)

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 80 perc. A megyei fordulóba jutás feltételeit a megyei szervező határozza meg, Budapesten kerületenként a 3-3 legmagasabb pontszámot elérő ötödikes és hatodikos tanuló nevezhető a budapesti döntőre.

 

2.    A megyei (fővárosi) forduló: 2020. április 17. (péntek) 10 óra

A megyei fordulót a versenyfelelősök az erdőgazdaságok és a helyi partner szervezetek segítségével szervezik meg. A versenyzők az írásbeli forduló értékelése alatt a versenyhelyszín közelében szakmai programon vagy terepgyakorlaton vehetnek részt.

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben a legmagasabb pontszámot elért ötödikes és hatodikos tanuló közül az juthat az országos döntőbe, aki a versenybizottság által biztosított újabb feladatlapot jobb eredménnyel oldja meg. A fővárosból a legmagasabb pontszámot elért 3 ötödikes és 3 hatodikos tanuló jut be az országos döntőbe. A megyei verseny eredménylistáját (név, iskola, felkészítő tanár, pontszám) a versenybizottság titkárának Dr. Krizsán Józsefnének 2020. április 24-ig kell elküldeni E-mail: kaankaroly@freemail.hu

A megyei/fővárosi forduló részvételi díját a megyei szervező határozza meg, elérhetőségét a verseny honlapján (http://kaankaroly.hu/) tesszük közzé 2019. szeptember 30-ig.

 1. Országos forduló: 2020. május 22-23-24. (péntek-szombat-vasárnap) Helye: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.

Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről összesen 6 fő juthat az országos döntőbe, de egy intézményből maximum 2 fő.

A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről. Téma lehet: az élővilág (például: erdeink, őshonos növények és állatok, stb.) átalakulása, de bemutathatók az életmód és a foglalkozások, illetve a környezetvédelmi hagyományok, akciók is.

 

Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

Az országos forduló része a poszter verseny. Egy A/1-es méretű posztert (akasztóval együtt) kell készíteni minden résztvevőnek. Ez a poszter alapját képezi annak a kiállításnak, amelyet hagyományainkhoz híven az országos verseny ideje alatt fogunk rendezni.

A poszter témája: Klímaváltozás-globális felmelegedés

A technika tetszőlegesen választható (fotó, rajz, festmény, grafika technikák, kollázs- montázs, esetleg domborműszerű megoldások)

A három napos országos fordulón a tanulók és a felkészítő tanárok költségtérítésének mértéke (hozzájárulás a technikai lebonyolítás költségeihez: szállás, étkezés, helyi utazások) a támogatásoktól függ. Erről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

A versenyeredmények közzététele:

2020. május 24-én Mezőtúron a záróünnepségen, a TermészetBÚVÁR 2020/4. számában és az Interneten a http://tbuvar.hu/, www.kaankaroly.hu, www.oee.hu honlapokon tekinthetők meg az eredmények. A háromnapos versenyről video- és fotódokumentáció készül. A korábbi versenyek video anyagai az interneten elérhetők. YouTube: Kaán Károly verseny.

A verseny díjazása:

A fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet (Az Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Kossuth, Munkácsy és Mednyánszky – díjas szobrászművész.) és tárgyjutalmat kapnak. A TermészetBÚVÁR Alapítványtól a magazin egy éves előfizetését, könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok és A mi erdőnk egy éves előfizetését, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat kapnak. További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. Az országos forduló résztvevői kedvezményes táborozási lehetőséget kaphatnak a XX Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 71. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház). Minden döntőbe jutó tanuló (25 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok.

 

 Kapcsolattartók:

 

Szakmai kérdésekben:

Bódis Bertalan Juhász-Nagy Pál díjas tanár, Kaán Károly Versenybizottság szakmai vezetője biológia - földrajz-természetismeret szaktanácsadó, országos szakértő

elérhetősége mobil: +36 30 627 0704, e-mail: bodisberci@gmail.com

 

A szervezési kérdésekben:

Dr. Krizsán Józsefné – Pro Natura díjas tanár, a Kaán Károly Versenybizottság titkára 5400 Mezőtúr, Sugár út 10. Email: kaankaroly@freemail.hu, drkrizsanjozsefne@gmail.com mobil tel: +36 30 478 2141 vezetékes tel:+36 56 350 940

 

Mezőtúr, 2019. augusztus. 30.

 

Dr. Tóth Albert s.k. professor emeritus

a Kaán Károly Versenybizottság elnöke

 

Dr. Vajna Tamásné s.k. címzetes egyetemi docens

a Kaán Károly Verseny zsűri elnöke

Események

Hasznos linkek