Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny

| Módosítva: 2019. február. 04., hétfő - 14:37:49

XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny

középiskolák számára

 

Versenykiírás:

A versenyt 2019. április 5-6-án a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium rendezi meg, 15-től 18 éves diákok részére.

A verseny évfolyamonként kerül értékelésre.

Minden iskolából korosztályonként legfeljebb három tanuló jelentkezését várjuk.

A versenydolgozatok megírására 3 óra áll a diákok rendelkezésére, s erre április 6-án 8.00 órai kezdettel kerül sor. Minden tárgyi segédeszköz használható.

A további program: érkezés április 5-én 16.30-ig. Aznap este és április 6-án szakmai és kulturális programok.

Eredményhirdetés és hazautazás április 6-án délután, 16 óra táján.

Április 5-én koradélután lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok saját készítésű eszközeikkel kísérleteket mutathassanak be. A munkákat különdíjjal jutalmazzuk.

Részvételi díj diákonként 1200 Ft + az igényelt ellátástól függő összeg.

NEVEZÉSI LAP LETÖLTÉS

Nevezési lap az iskola (www.bgrg.hu), illetve a Református Pedagógiai Intézet honlapjáról is (www.refpedi.hu) letölthető. A részvételi díjtól a határon túli jelentkezők esetében eltekintünk, de szállás- és étkezési igényeiket kérjük, ők is jelezzék.

A nevezési lapot 2019. március 20-ig kérjük visszajuttatni iskolánkba faxon, postai úton vagy e-mailen!

(fax: 62/244-337; cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.; e-mail: bgrg@bgrg.hu)

 

További információk a versenyről (pl. előző évek feladatsorai, eredményei) az iskola honlapján, a fizika tantárgy menüponton belül találhatók, illetve a verseny szervezőjétől, Berecz Jánostól (berecz.janos71@gmail.com) kérhetők.

 

A verseny témája, ismeretanyaga

9. évfolyam

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás. Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

10. évfolyam

A 9. évfolyam tematikája, valamint Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya. Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.

Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele. Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Feszültség, potenciál, potenciális energia,

11. évfolyam

A teljes gimnáziumi tananyag a modern fizika nélkül.

12. évfolyam

A teljes gimnáziumi tananyag.

Események

Hasznos linkek