Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

VIGILIA FOLYÓIRAT PÁLYÁZAT

FENNÁLLÁSÁNAK 80 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL
A VIGILIA FOLYÓIRAT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉG SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN

CÍMMEL.

A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére várunk választ:
• Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hívő keresztény és az értelmiségi létforma?
• A keresztény értelmiségiek hogyan tudnak részt venni a közéletben, szolgálni a közjót, a társadalmat, a kultúrát, párbeszédet folytatni nem keresztény értelmiségiekkel?
• Hogyan tudják saját tudományukkal, sajátos szakmai ismereteikkel segíteni egyházuk életét? Mennyiben tartoznak azért felelősséggel?

A pályázaton felekezettől függetlenül bárki részt vehet beküldött írásával, elsősorban azonban egyetemi oktatók és hallgatók, teológusok, filozófusok, a társadalomtudományok művelői és írók műveit várjuk. A 30 év alatti fiatalok pályaművei külön „junior” kategóriában kerülnek elbírálásra.
Az írások maximális terjedelme 30.000 leütés, szóközökkel.
A pályázatok beküldési határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat jeligés, a pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében kérjük, hogy az írásokat kinyomtatva és adathordozón (CD vagy DVD), jeligével ellátva juttassák el a Vigilia Szerkesztőség címére (1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em.); a pályázó személyi adatait (a 30 év alattiak életkoruk megjelölésével) lezárt borítékban mellékeljék, a borítékra csak a jeligét írják rá.
A bírálóbizottság elnöke Bábel Balázs kalocsai érsek, a pályázat fővédnöke és támogatója.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2016 januárjában rendezendő konferencián.
A közlésre alkalmas pályaműveket a Vigilia folyóirat megjelenteti,
a legjobbnak ítélt három pályázat pedig pénzjutalomban is részesül:

I. díj: 300.000 Ft II.díj: 200.000 Ft III. díj: 100.000 Ft

A „junior” kategóriában: I. díj: 100.000, II. díj: 50.000 Ft III. díj: 30.000 Ft
 

Események

Hasznos linkek