Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

SZTEHLO GÁBOR ÖSZTÖNDÍJ

| Módosítva: 2010. szeptember. 16., csütörtök - 21:49:30

 

                                  
 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
SZTEHLO GÁBOR ÖSZTÖNDÍJRA
 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériumatehetséges, de szociálisan rászoruló, egyházi középiskolában tanuló evangélikus diákok támogatására
 
Sztehlo Gábor Ösztöndíjat
 
ír ki.
 
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.
 
A lebonyolítás módjáról és feltételeiről a Sztehlo Gábor ösztöndíjról szóló 1/2009. (IX. 10.) országos szabályrendelet rendelkezik. (Megjelent: Evangélikus Közlöny 11. évf. 3. szám, 2009. december 10.)
 
Az ösztöndíj célja
 
a)      Hozzájárulni azon tehetséges, ám nehéz sorsú, evangélikus középiskolás tanulók tanulmányaihoz, akiknek anyagi lehetőségeik szűkösek, illetve támogatás nélkül nem tudják egyházi fenntartású középiskolában végzett tanulmányaikat befejezni, felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni.
b)      Az ösztöndíj célja továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.
A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:
a)      kollégiumi díj,
b)      nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj,
c)      hangszervásárlás,
d)     tanulmányút,
e)      művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek,
f)       a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.
 
A pályázat lebonyolítása
1.      Az ösztöndíjas támogatója a mentor, aki a pályázó intézményének tanára, és a pályázóval személyes kapcsolatban áll.
a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,
b) kapcsolatot tart az érintett szaktanárral,
c) figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását,
d) közreműködik az ösztöndíj elszámolásában
2.      A pályázat tanévenként kerül kiírásra.
3.      A 2010/11-es tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint.
4.      Az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz Kettőszázezer forint
5.      A pályázat benyújtásának helye:
MEE Országos Iroda 1085 Budapest Üllői út 24.
Levelezési cím: MEE Országos Iroda Sztehlo bizottság (pályázat)
1450 Budapest Pf. 21.
6.      A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
7.      Az eredményhirdetés határideje: 2010. október 30.
8.      Az elszámolás határideje: 2011. július 31.
9.      A tartalmi és formai megfelelés vizsgálata nyomán, az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:
a.       szociális rászorultság mértéke
b.      a pályázó tanulmányi eredménye és egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége,
c.       a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával,
d.      mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése,
e.       a mentor véleménye
f.       a kért összeg arányos-e a várt eredménnyel
 
10. A pályázatnak tartalmaznia kell:
Jelentkezési lap (melléklet)
Mentori adatlap (mellékelve)
Iskolalátogatási igazolás
A 2009/10. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata
Gyülekezeti vagy iskolalelkészi ajánlás
A család havi összes jövedelme igazolás alapján
Az ösztöndíj céljának részletezése (tanfolyam, tanulmányút, vizsgadíj stb.)
Költségvetés
 
11. A pályázat benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
 
Mellékletek:
 

 

Események

Hasznos linkek