Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Pályázati felhívás hazai és határon túli diákok honismereti, helytörténeti tudásának erősítésére

Hazai és határon túli középiskolás diákok honismereti, helytörténeti tudásának erősítésére

A Honismereti Szövetség a Kőváry László Honismereti Körrel együttműködve

 

2020. augusztus 10-15. között az erdélyi Kalotaszentkirályon rendezi meg

 

a XXV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT.

 

A jövő évi ifjúsági akadémia témája, címe:

Kincses Kárpát-medence

A magyarság hagyományos értékei

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy

 • a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét során hazánk tájegységeinek jellemzőit, szépségeit, településük, megyéjük megőrzésre méltó termé- szeti, kulturális, építészeti, tudományos, hagyománybeli értékeit, népművészeti kincseit.
 • pályázati témaválasztásukban hangsúlyosan szerepeljenek településük, környezetük értéktá- rakban is feltüntetett értékei, vagy néprajzilag fontos kistájuk népművészeti hagyományai.
 • pályamunkájukban környezetük hagyományos, a tájegységre jellemző szokásait, értékeit mutassák be. (Pl. egy néprajzi tájegység megismertetetése, nevének értelmezése, elhelyezke- dése, néprajzi jellegzetességei, népművészete, annak technikái, népi kismesterségek, a táj népzenéje, népdalai, népmeséi, népköltészete, nyelvjárása, tárgyi népi kultúrája, esetleg az ezeket őrző és kutató neves szülötteinek bemutatása)
 • a tágabb hazában élő más hagyományú kisebbségek, nemzetiségek értékeit, kultúráját, ha- gyományait, szokásait is közismertté tehessék.
 • a bemutatott példákkal utaljanak a természeti környezet, a gazdálkodás, a társadalom, a tár- gyi és szellemi kultúra kölcsönhatásaira és összefüggéseire.
 • összegyűjtsék az általuk prezentált értékek megbecsülése terén környezetükben elért ered- ményeket.

 

Célunk, hogy

 • a fiatalokban szülőföldjük, környezetük értékeinek, hagyományainak jobb megismerése erő- sítse a hazájukhoz való kötődést, az igazi értékek jobb megbecsülését, és felkeltse bennük azok megóvásáért a cselekvés szükségességét.

 

 • a választott téma előadásával, az aktivitások sokféleségével a táborban alakuljon ki majd élményekben gazdag, fiatalos atmoszféra, a honismeretben is összetartozó baráti közösség.

A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg ezt a pályázatot. Nincsenek külön kor- csoportonkénti kategóriák.

 

Pályázni lehet:

 • vagy egy választott helyi értéket/értékeket bemutató – min. 2, max. 3 oldalas pályamunká- val (dolgozattal), melynek formátuma: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv, szakirodalom feltüntetésével, esetleg lábjegyzetekkel. (Az oldalszám nem tartalmazza az írott és képi mellékleteket.)
 • vagy szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással, lásd ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB).
 • vagy az értéket/értékeket prezentáló játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).
 • vagy saját készítésű népművészeti alkotással (amelyről fényképeket és a népművészeti értékeit bemutató leírást küldenek be, és majd az akadémiára is elhozzák bemutatni).

 

Tartalmi követelmény, hogy a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért választotta az adott tájegység valamely értékének/értékeinek bemutatását, fogalmazódjék meg kötődése a bemutatott érték(ek)hez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatban a településhez, megyéhez, tájegységhez kötődő kiemelkedő, közismert vagy még ismeretlen értékről írjanak.

Nevezési díj nincs.

 

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

 

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szö- vetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az aka- démián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak az akadé- miára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt.

 

Pályázati határidők:

 • Pályamunkák beküldése: 2020. március 10.
 • Értékelés, bírálat: 2020. április 10.

 

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre.

A diákok/csapatok feltétlenül tüntessék fel városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhető- ségüket/e-mail címüket, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail címét!

 

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre írva vagy a +36 1 327-77-61-es telefonszámon kérhetők.

 

Várva a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

 

a Honismereti Szövetség

és Pedagógiai Munkabizottsága

 

Budapest, 2019. november 20.

Események

Hasznos linkek