Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Országos matematika próbaérettségi


Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2019/2020-as tanévben - az elmúlt 4 év gyakorlatát követve - ismét megrendezzük az Országos Matematika Próbaérettségit. Az elmúlt időszakban egyre nagyobbra nőtt programban a tavalyi évben rekordszámú (majdnem 14 000) végzős diák vett részt, mellyel az Országos Matematika Próbaérettségi népszerűségét tekintve az ország egyik legnagyobb mérésévé vált. A tételkészítő bizottságunk által összeállított tételsorok és a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók iránt továbbra is töretlenül nagy az érdeklődés. A tavalyi évben a szaktanári kérdőívben kollégáink több kérést, ötletet, olykor kisebb-nagyobb kritikát fogalmaztak meg, melyek építő jellegű javaslatait az idei mérésbe beépítettünk (a változások piros színnel). Ennek megfelelően néhány apróbb változással, és az igények figyelembevételével rendezzük meg programunkat.

Az Országos Matematika Próbaérettségi célja az idei évben sem változott. Legfőbb célunk továbbra is, hogy a résztvevő tanulók egy külső, ugyanakkor éles vizsgahelyzetben próbára tehessék tudásukat és modellezhessék a vizsgaszituációt. Az általunk kijavított tételsorok megtekintése után a diákok reális képet kaphassanak pillanatnyi felkészültségükről, lehetőségük legyen hiányosságaikkal szembesülni és azokat még a májusi érettségi vizsga előtt pótolni. Másik nem titkolt célunk kollégáink leterheltségének csökkentése, a szaktanári munka tehermentesítése a tételsorok összeállítása és javítása által.

Az Országos Matematika Próbaérettségi tételsorait, javítási-értékelési útmutatóit az idei tanévben is egy többtagú, a kétszintű érettségi vizsga rendszerét, feladattípusait és követelményeit alaposan ismerő, tankönyvszerzőkből, vezetőtanárokból és az érettségi tételsorok készítésében jártas szakemberekből álló tételkészítő bizottság készíti. Az előbbi gyakorló matematika szaktanárokból álló bizottság az Oktatási Hivatal tételkészítő bizottságától függetlenül állítja össze a 2017-től érvényes követelményeknek megfelelő próbamérés szakmai anyagait. A tételsorok összeállításáért, azok színvonaláért és a javítási-értékelési útmutatók korrektségéért a tételkészítő bizottság elnöke, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokba rendszeresen publikáló Varga Péter felel. A tételkészítő bizottság tagjainak névsora biztonsági okok miatt titkos, a tagok kiválasztásánál azonban törekedtünk arra, hogy a bizottságban minél többféle (gimnáziumi, szakgimnáziumi, fővárosi, vidéki, felsőoktatási, módszertani) tanítási gyakorlat tapasztalata összegződjön. A bizottsági tagokon kívül, a készítendő feladatsorok szakmai nívójának biztosítása érdekében anyanyelvi és elismert szakmai lektorok is segítik munkánkat. Az előbbi többlépcsős szakmai ellenőrzés hivatott garantálni, hogy a teljesen új, sehonnan nem ismert feladatokból készülő feladatlapok mindegyike egyaránt megfeleljen az érettségi vizsgakövetelményeknek és a mérési céloknak.

Az Országos Matematika Próbaérettségi keretein belül az idei évben a következő mérések indulnak: 

  • 12. évfolyamos középszintű 180 perces próbaérettségi;
  • 12. évfolyamos középszintű 180 perces próbaérettségi angol nyelven;
  • 12. évfolyamos emelt szintű 240 perces próbaérettségi;


A próbaérettségi tételsorok megíratására 2020. január 10-től a májusi érettségi vizsgák kezdetéig van lehetőség. A mérési időpontot az iskolák határozzák meg. A feladatlapokat minden tanuló a saját iskolájában írja, így a diákoknak utazniuk nem kell. A rendezés során az iskoláknak csak a termeket, és ha van rá mód a nem szakos felügyeletet kell biztosítani. A feladatlapok összeállításáról, iskolákba juttatásáról, javításáról mi gondoskodunk. A feladatlapokat a megfelelő példányszámban, postai úton, csomagként juttatjuk el Önökhöz a megírást megelőzően legalább 2-3 naptári nappal. A megírt feladatlapokat a megírás napján, de legkésőbb másnap elsőbbséggel kell visszaküldeni postacímünkre, melyeket a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül kijavítjuk, és megtekintésre visszaküldjük az iskolákba.

Az Országos Matematika Próbaérettségin történő részvétel az idei évben csak önköltséges formában lehetséges. (Az önköltséges változat oka, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetési keretet az idei évben az iskolák kérésére a program kibővítésére (Országos Magyar és Matematika Próbafelvételi) fordítottuk. Úgy tartjuk korrektnek, ha az elmúlt évek hagyományától eltérően az idei évben más korosztály számára más tantárgyban is biztosítjuk a térítésmentes részvétel lehetőségét.) Az önköltség díja ebben a tanévben 850 Ft/fő, mely tartalmazza az érettségi füzetek nyomtatási, tűzési, szállítási és javítási költségeit, melyekről minden esetben számlát állítunk ki.

Az Országos Matematika Próbaérettségire jelentkezni 2019. október 15-ig lehet. 
jelentkezést a www.matekprobaerettsegi.hu oldalon lehet megtenni a „Jelentkezés” menüpontra kattintva a honlapon kért adatok megadásával. 


Bármilyen egyéb felmerülő kérdéssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre a matematika@matekprobaerettsegi.hu e-mail címen, továbbá a +36 (20) 353-8950-es telefonszámon.

Események

Hasznos linkek