Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Ökumenikus Diákfilmszemle

9. Ökumenikus Diákfilmszemle (2020. május 23.)

a katolikus, református és evangélikus iskolák tanulói számára

 

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája, a Katoli- kus Pedagógiai Intézet valamint a Budapesti Piarista Gimnázium meghirdeti 9. országos filmszemléjét a kato- likus, református és evangélikus általános- és középiskolák diákjai számára.

 

Résztvevők: I. korcsoport: 5-8. évfolyamon tanulók,

II. korcsoport: 9-12. évfolyamon tanulók.

Egy alkotó vagy alkotócsoport legfeljebb három filmmel pályázhat, egy iskolából több csoport is indulhat.

 

A filmek témája:  I. Kiemelt téma kategória:  MINDENNAPI KENYERÜNK

- Amikor a hétköznapi valóságokban, eseményekben TÖBB történik.                                                                                                                                      www.okudiakfilm.hu II. Szabadon választott kategória: Bármilyen témában ábrázolhatják az alkotók

azt, ami őket megragadta, foglalkoztatja, amit életük komoly vagy humoros eseményeivel kapcsolatban filmre valónak ítélnek.

 

A filmek műfaja: Tetszőleges. Lehet dokumentumfilm, kisjátékfilm, etűd, animáció, reklám, klip, stb.

 

A filmek időtartama: Nem haladhatja meg a 8 percet.

 

A filmek szellemisége: A beküldött műveknek az általános emberi értékeken túl hitünk értékeit is tisztelet- ben kell tartaniuk. Nem szükséges vallási témát érinteniük, lehetnek humorosak, ironikus hangvételűek, probléma-felvetők, de fontos, hogy az élet evangéliumi szemléletével összhangban álljanak.

 

Pályázási feltételek: Diákfilmszemlénken azok a filmek kerülhetnek vetítésre, amelyek megfelelnek a szemle weboldalán (www.okudiakfilm.hu) az AKTUÁLIS menüpontban található részletes versenyszabály- zat pontjainak. A nevezési lapon a pályázó aláírásával tanúsítja e szabályzat tudomásul vételét.

 

Nevezési lap: Szintén a weboldalunk AKTUÁLIS menüpontjából tölthető le. Nevezési díj nincs.

 

A beküldendő filmek formátuma: HD (25p, 50i, vagy 50p) vagy video-DVD (részletek a nevezési lapon).

 

Beküldési határidő (a film és a nevezési lap postára adásának határideje): 2020. május 4. hétfő 24 h.

 

Beküldési cím: Budapesti Piarista Gimnázium, 1052 Budapest, Piarista u. 1., vagy személyesen is beadható a Piarista Gimnázium portáján. A borítékra jól láthatóan kérjük ráírni: DIÁKFILMSZEMLE.

 

Az ökumenikus előzsűri szakmai és tartalmi szempontok figyelembe vételével választja ki a döntőbe kerü- lő, a szemlén vetítendő alkotásokat. A beküldött filmek alkotóit 2020. május 17-ig értesítjük a döntésről.

 

A szemle ünnepélyes, nyilvános bemutatója 2020. május 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Sapientia Főiskola Auditorium Maximum termében (Budapest, V. Piarista köz 1.). A vetítés után a zsűri a közönség előtt értékeli a bemutatott alkotásokat, majd kihirdeti a kategóriák győzteseit, és átadja a díjakat.

 

A szemle díjai: A MINDENNAPI KENYERÜNK témát a két korcsoportra bontva díjazzuk, a szabadon választott témát egyben. A díjak videofelszerelések és videostúdió-tartozékok a következő értékben:

három 1. díj egyenként 80.000 Ft, három 2. díj egyenként 50.000 Ft, három 3. díj egyenként 30.000 Ft. E díjakon túl (szintén tárgyjutalommal járó) különdíjakat és dicséreteket is adunk ki.

 

További információk: www.okudiakfilm.hu, illetve a filmszemlével kapcsolatos bármilyen jellegű kérdés- sel a szemle főszervezőjéhez, Wettstein József piarista tanárhoz lehet fordulni: wettstein.jozsef@gmail.com

Események

Hasznos linkek