Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Lotz verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
Versenykiírás a 2013/14-es tanévre


A verseny meghirdetője:
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Kiváló Akkreditált Tehetségpont

A verseny célja:
- a magyar nyelv ápolása,
- a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
- a helyesírás alaposabb elmélyítése,
- a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
- dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

További célok:
- a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
- a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
- állítások valóságtartalmának vizsgálata,
- tartalmi összefoglaló készítése,
- alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
- érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
- megfigyelési képességek felhasználása,
- a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
- a képi és verbális ismeretek összehangolása,
- nyelvi kreativitás ösztönzése.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.


A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
II. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók


A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.


A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.


A versenyen való részvétel kizáró okai:
- ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi


A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás tizenkettedik (szótári anyagában bővített) lenyomatát (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.


A nevezés módja, határideje
Az iskolák 2013. november 15-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken:
http://www.pseg.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm

Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az első forduló: 2013. december 10. (kedd) 14.00 – 15.30 óráig.
A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc
A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2013. december 20-ig, akik a feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 15-20 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.
Az országos szervezők 2014. január 7-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait.
A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 7-9 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak. Előző évek feladatait a http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm oldalon találják meg.
Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2014. január 21. (kedd) 14.00 – 15.30-ig. Helye: az országos szervezők által felkért iskolák minden megyében
A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2014. január 22-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 15-20 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2014. február 20.
Harmadik, országos döntő: 2014. március 21-22. (péntek-szombat)
Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik.
A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

Az eredmények közzétételének módja:
A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az
országos döntő eredményét a www.petofi-bhad.sulinet.hu honlapon tesszük közzé.

Díjazás:
A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok oklevelet kapnak.
Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:
- emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,
- oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak

A szervezők elérhetősége:
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965
e-mail: lotzverseny@gmail.com ,
weboldal: http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm
 

Események

Hasznos linkek