Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

5. Ökumenikus Diákfilmszemle

| Módosítva: 2015. december. 09., szerda - 09:07:47

5. Ökumenikus Diákfilmszemle (2016. május 21.)
a katolikus, református és evangélikus iskolák tanulói számára
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet valamint a Budapesti Piarista Gimnázium a katolikus, refor-mátus és evangélikus általános- és középiskolák diákjai számára meghirdeti az 5. országos filmszemléjét.
Résztvevők: I. korcsoport: 5-8. évfolyamon tanulók,
II. korcsoport: 9-12. évfolyamon tanulók.
Egy alkotó vagy alkotócsoport legfeljebb három filmmel pályázhat,
egy iskolából több csoport is indulhat.
A filmek témája: I. Kiemelt téma kategória:
SZÜLՐFÖLD: kötődés - kérdés - ajándék
II. Szabadon választott kategória: Bármilyen témában ábrázolhatják
az alkotók azt, ami őket megragadta, foglalkoztatja, amit életük komoly vagy humoros eseményeivel kapcsolatban filmre valónak ítélnek. www.okudiakfilm.hu
A filmek műfaja: Tetszőleges. Lehet dokumentumfilm, kisjátékfilm, etűd, animáció, burleszk, klip, stb.
A technikák megválasztása az alkotókra van bízva, de elvárás azok igényes, színvonalas alkalmazása.
A filmek szellemisége: A beküldött műveknek az általános emberi értékeken túl hitünk értékeit is tisztelet-ben kell tartaniuk. Nem szükséges vallási témát érinteniük, lehetnek humorosak, ironikus hangvételűek, probléma-felvetők, de fontos, hogy az élet evangéliumi szemléletével összhangban álljanak.
A filmek időtartama: Nem haladhatja meg a 8 percet.
Nevezési lap letölthető: www.okudiakfilm.hu. Részletek a nevezési lap elején olvashatók, nevezési díj nincs.
A beküldendő filmek formátuma: HD (25p, 50i, vagy 50p) vagy video-DVD (részletek a nevezési lapon).
Szakmai nap: Filmes műhelymunka és konzultáció: Piarista Gimn. Bp., 2016. március 12. szombat 10-16 h.
Beküldési határidő (a film és a nevezési lap postára adásának határideje): 2016. április 27. szerda 24 h.
Beküldési cím: Budapesti Piarista Gimnázium, 1052 Budapest, Piarista u. 1., vagy személyesen is beadható a Piarista Gimnázium portájára. A borítékra jól láthatóan kérjük ráírni: DIÁKFILMSZEMLE.
Az ökumenikus előzsűri szakmai és tartalmi szempontok figyelembe vételével választja ki a döntőbe kerü-lő, a szemlén vetítendő alkotásokat. A beküldött filmek alkotóit 2016. május 14-ig értesítjük a döntésről.
A szemle ünnepélyes, nyilvános bemutatója 2016. május 21-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Sapientia Főiskola Auditorium Maximum termében (Budapest, V. Piarista köz 1.). A vetítés után a zsűri a közönség előtt értékeli a bemutatott alkotásokat, majd kihirdeti a kategóriák győzteseit, és átadja a díjakat.
A szemle díjai: A SZÜLՐFÖLD témát kiemelten, a két korcsoportra bontva díjazzuk, a szabadon választott témát egyben. A díjak videofelszerelések (videokamera, állvány, videolámpa, stb.) a következő értékben: három 1. díj egyenként 80.000 Ft, három 2. díj egyenként 50.000 Ft, három 3. díj egyenként 30.000 Ft.
E díjakon túl (szintén tárgyjutalommal járó) különdíjakat és dicséreteket is adunk ki. Az évek óta eredmé-nyesen szereplő alkotóközösségek pedig egyházi weboldalakon filmes bemutatkozási lehetőséget kapnak.
További információk: www.okudiakfilm.hu, illetve a filmszemlével kapcsolatos bármilyen jellegű kérdés-sel a szemle főszervezőjéhez, Wettstein József piarista tanárhoz lehet fordulni: wettstein.jozsef@gmail.comKedves filmkészítő Diákok és a diákok alkotásai körül segítő Tanártársak!

 

Örömmel adjuk hírül, hogy jövőre újra megrendezzük az ökumenikus diákfilmszemlét a katolikus, református és evangélikus általános- és középiskolák diákjai számára.

 

Az 5. Ökumenikus Diákfilmszemle 2016. május 21-én szombaton lesz, a filmek beadási határideje 2016. április 27. szerda, és most is szabadon választott illetve kiemelt témában várjuk a filmeket.

 

Hasonlóan az idei szemléhez, a filmek időtartama maximálisan 8 perc lehet, és most már nemcsak hogy elfogadunk HD-filmeket, hanem lehetőleg ilyen felbontásban kérjük az alkotásokat (részletesebben írunk erről a nevezési lap elején).

 

Az idei kiemelt témánk: SZÜLՐFÖLD: kötődés - kérdés - ajándék.

Ezzel a témával kapcsolatban külön is felhívjuk a figyelmet a dokumentumfilm-műfajra. Sokféle szép lehetőséget kínál a téma olyan fiatalok vagy felnőttek bemutatására, akik életükben teljes elköteleződéssel válaszoltak szülőföldjük, szűkebb vagy tágabb értelemben vett hazájuk egy-egy kihívására.

 

Események

Hasznos linkek