Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

39. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIU

39. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY A 9. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI, VALAMINT A 9., 10.

ÉS 11. ÉVFOLYAMOS SZAKGIMNÁZIUMI TANULÓK SZÁMÁRA

 

VERSENYKIÍRÁS a 2019/2020-as tanévre

 

A verseny meghirdetője: Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Postacím: H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488 E-mail cím: mikolaverseny@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik:

Az I. kategória (gimnázium 9. évfolyam) és a III. kategória (akik ebben a tanévben kezdték tanulni a fizikát a szakgimnáziumban) döntőjének szervezői: Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, H- 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33., Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261,

e-mail: mikloskiss2630@gmail.com

A II. kategória (gimnázium 10. évfolyam) és a IV. kategória (akik ebben a tanévben második éve tanulják a fizikát a szakgimnáziumban) döntőjének szervezője: Simon Péter, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: mikolaverseny@gmail.com

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el: http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők.

A verseny célja:

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

 

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

 

 • kategória: gimnázium 9.évfolyam
 • kategória: gimnázium 10.évfolyam
 • kategória: akik ebben a tanévben kezdték tanulni a fizikát aszakgimnáziumban
 • kategória: akik ebben a tanévben második éve tanulják a fizikát a szakgimnáziumban

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Minden tanuló benevezhet a versenyre, aki gimnáziumi tanterv szerint 9-10. vagy szakgimnáziumi 9-11. évfolyamra jár, és megfelel a négy kategória valamelyikének.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, és a felkészüléshez ajánlott irodalom:

 • és kategória
  1.  

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó  mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.

Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület- tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

 1.  

Az I. és III. kategória 1. fordulójának tematikája, valamint:

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

 1.  

Az I. és III. kategória 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Teljesítmény. Tömegvonzás. Bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

II.  és IV. kategória:

 1.  

Az I. és III. kategória tematikája, valamint

Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtan: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

 1.  

Az I. és III. kategória anyaga. A II. és IV kategória 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint:

Vagy (Hőtan tematikát folytatva): Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: (Elektrosztatika tematikát folytatva): Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel.

 1. forduló: Az I. és III. kategória és a II. és IV kategória 1-2. fordulójának összes tematikája.

 

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 2012-től a verseny fordulóinak összes feladata és azok megoldásai megtalálhatók a verseny pécsi honlapján. Ajánlott továbbá a KöMaL fizika rovatában megjelenő Mikola-tematikájú feladatok megoldása.

 

A nevezés módja, határideje:

 

A verseny mindhárom fordulóján díjtalan a részvétel!

 

A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján lehet nevezni:

 

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html.

 

A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának  megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is.

Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2020. január 10.

 

A verseny fordulói:

 1. forduló: 2020. február 11. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban

 

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg  a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.

Az első forduló feladatlapját az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi e-mail címére 2020. február 11-én 10 óráig. A feladatok megoldását, a pontozási útmutatót másnap délelőtt 10 óráig küldik ki a verseny szervezői, illetve letölthető lesz a verseny honlapján is. A dolgozatokat a versenyző szaktanára javítja, és annak eredményéről egy héten belül tájékoztatja a diákját.

 

A második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette.

 

Megkérjük az iskolák képviselőit, hogy a 2. fordulóra való nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és tanáraik névsorát, és az iskolai (1.) fordulón elért pontszámot is.

A második fordulóra a nevezési határidő 2019. február 21.

 

A 2. fordulóra nevezett diákok és felkészítő tanáraik névsorát a megyei/fővárosi versenyfelelősök 2020. március 1-ig kapják meg az Alapítványtól, hogy a megyei fordulót megszervezhessék.

 

A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A/3-as méretű, kettéhajtott borítólapot, valamint a „Hozzájáruló Nyilatkozatot” .

 2. forduló: 2020. március 17. (kedd) 14 – 17 h-ig az Alapítvány által felkért iskolákban.

A verseny pécsi honlapján megtalálható a felkért iskolák listája.

 

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

 

A második forduló versenydolgozatait a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

 

A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé 2020. 04. 15-ig:

 

http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html.

 

A második fordulóból a harmadik fordulóba az I. és III. kategóriából összesen legfeljebb 50, illetve a II. és IV. kategóriából is összesen legfeljebb 50 legjobb dolgozatot írt diák  jut be.

 

 3. forduló: 2020. május 3 –5. (Az írásbeli érettségik időpontjában).

 

 • és III. kategória: Gyöngyös, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium.

 

 • és IV. kategória: Pécs, Pécsi Leőwey KláraGimnázium.

 

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján, illetve a rendezők által emailben leírt módon lehet. Térítés ellenében szállás és étkezés igényelhető. (Ezek a szolgáltatások ingyenesek lehetnek, amennyiben a szervezőknek sikerül elegendő támogatást összegyűjteni.)

 

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

 

A döntőn az  elméleti  és  mérési  fordulókon  elérhető  maximális  pontszámok  aránya  2:1. A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket.

 

Díjazás:

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap. A döntőig eljutott diákok felkészítő tanárai oklevelet kapnak.

Események

Hasznos linkek