Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
Fax: +36-1/342-2985
E-mail: [|]

Bővebben...

Heti istentisztelet

Partnereink

Új Széchenyi Terv

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0174

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium fejlesztése, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.
Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:
Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.
A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.
A jelenlegi pályázati projekt keretében a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.
Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:
Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 923,28 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 76 774 kWh/a-val csökken;
Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 132,32 t/a (csökken);
Az éves üzemeltetési költség csökkenése 7 723 158,- Ft
2013. február hónap 11. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:
- Födém hőszigetelés
- Nyílászáró csere
- Fűtéskorszerűsítés
- Világításkorszerűsítés
- Napkollektoros HMV rendszer telepítése
- Napelemes rendszer telepítése
2013. november hónap 25. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 85 % támogatási intenzitás mellett, 169 999 983 Ft támogatás nyertünk el.
Következő lépésként 2014. február hónap 07. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.
A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. július hónap 23. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.
A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.
A kivitelezés 2014. október hónap 15. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.
A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.
A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.
Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.
A projekt tényszerű adatai:
A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. hrsz.: 33501
Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 169 999 983 Ft
weboldal: http://www.fasori.hu
Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu
A projekt időszak: 2014.02.07. - 2014.10.15.
Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)
Kivitelező: THERMO ÉPGÉP Kft.
Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.

 

Hasznos linkek

Események