Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny 2021-22

| Módosítva: 2021. szeptember. 08., szerda - 09:51:51

VERSENYKIÍRÁS

2021–2022

A Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke a 2021–2022-es tanévben is meghirdeti a Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyt valamennyi magyarországi középiskola, továbbá a határon túli magyarság ókortudomány iránt érdeklődő tanulói számára.

A verseny legfontosabb pedagógiai célja a latin nyelv, valamint az ókori irodalom, történelem és kultúra ismeretének terjesztése négy, hat és nyolc osztályos gimnáziumi rendszerben tanuló diákok között. A verseny komplex megmérettetésként a résztvevők nyelvi felkészültségét, fordítási készségeit és kultúrtörténeti ismereteit egyaránt méri.

A versenyre hagyományosan két kategóriában lehet nevezni, s így a latin nyelv, illetve az ókor iránt érdeklődő diákok már tanulmányaik kezdetén kipróbálhatják tudásukat a szintjüknek megfelelő nehézségű és jellegű komplex feladatok megoldásával. A rendszeres résztvevőkkel tanulmányaik során éveken át folyamatos visszajelzést kapnak ismereteik aktuális állapotáról.

Időpontok

A verseny a hagyományoknak megfelelően háromfordulós – ha a járványhelyzet miatt esetleges változásokra lesz szükség, arról e-mailben tájékoztatjuk az iskolákat és a felkészítő tanárokat. Az első fordulót 2021. október 14-én 10 órai, a másodikat 2021. november 11-én 10 órai, a harmadik, egyben döntő fordulót pedig 2022. január 22-én 11 órai kezdettel rendezzük. Az első és a második forduló lebonyolítására a tervek szerint az iskolákban, a harmadik fordulóra pedig a Szegedi Tudományegyetemen kerül sor.

Kategóriák

Két kategóriában indíthatók diákok, az alábbiak szerint:

 

I. kategória

II. kategória

Nyolcosztályos gimnázium

5-6-7-8-9. osztály

10-11-12. osztály

Hatosztályos gimnázium

7-8-9. osztály

10-11-12. osztály

Négyosztályos gimnázium

9-10. osztály

11-12. osztály

 

Az első kategóriában elvárt nyelvtani ismeretek: lényegében a gimnáziumi elsős latin nyelvkönyv nyelvtani anyaga (I-V. decl.; valamennyi activ igealak, a passiv alakok közül csak az imperfecta actio; imperativus; vocativus; locativus; névmások (qui-quae-quod, is-ea-id, ille-illa-illud, hic-haec-hoc, személyes névmások, visszaható névmás, birtokos névmások); melléknevek; melléknévfokozás; adverbiumok; az első húsz számnév).

A második kategóriában elvárt nyelvtani ismeretek: lényegében a teljes latin nyelvtani anyag, a gimnáziumok I-II. osztályos latin nyelvkönyve alapján: (Teljes alaktan; coniugatio periphrastica; participialis szerkezetek: abl. abs., part. coniunctum; gerundium-gerundivum; infinitivusos szerkezetek: acc. c. inf., nom. c. inf.; consecutio temporum; coniunctivus önálló használata; esettan: acc. loci, Graecus; gen. partitivus, obiectivus-subiectivus, qualitatis, memoriae, dativus possessivus, ethicus, auctoris, finalis; abl. loci, separationis, rei efficientis, auctoris, causae, comparationis, instrumenti, modi, qualitatis, limitationis, temporis).

Feladatok

Az első fordulóban: mindkét kategóriában kultúrtörténeti teszt kitöltése (75 perc)
A második fordulóban: mindkét kategóriában fordítás szótár segítségével (120 perc)
A harmadik fordulóban: mindkét kategóriában nyelvtani teszt kitöltése (75 perc)

Az első forduló feladatai: műveltségi feladatlap kitöltése, mely komplex formában méri a versenyzők ókori kultúrával kapcsolatos ismereteit a megadott témakörökre koncentrálva. Az idei évben is követjük az elmúlt években sikerrel alkalmazott gyakorlatot: a műveltségi teszt tematikai szűkítését, amely az adott ókortudományi témában a puszta tankönyvi anyaghoz képest többlet ismereteket is magába foglaló, s ezáltal izgalmasabb és elmélyültebb készülést tesz lehetővé.

A 2021–2022-es versenyévadban két témakört jelöltünk ki a görög-római kultúrtörténet (történelem, irodalom, képzőművészet, vallás, mitológia stb.) területén belül: Augustus uralkodását, s ezzel együtt az úgynevezett aranykori irodalmat, valamint a thébai mondakört.

Támogatandó a felkészülést, szeptember közepéig feltöltjük honlapunkra azokat az anyagokat PDF-formátumban, melyek alapos áttanulmányozása a sikeresen megírt műveltségi teszt záloga. Az anyagok a következő linken lesznek elérhetők: http://klasszika.hu/hik-verseny/.

A második forduló feladatai: mindkét kategória esetében hagyományos fordítási feladat (szótár használható), ahol a szövegek nyelvi-grammatikai szintje megfelel a versenykiírásban elvárt ismereteknek.

A harmadik, döntő forduló feladatai: hagyományos nyelvtani teszt kitöltése (szótár nem használható) az adott kategóriában a versenykiírásban megadott nyelvtani ismeretek felhasználásával.

(Korábbi versenyfeladatok gyakorlás, tájékozódás céljából letölthetők honlapunkról!)

Nevezési feltételek, a verseny menete

Az első fordulóba bármennyi diák nevezhető. A nevezés díjmentes. Nevezni kizárólag hivatalos iskolai email-címről küldött elektronikus levélben lehet a word dokumentumként melléklet nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével. (Kérjük, hogy a nevezési lapot ne szkennelve, hanem word dokumentumként küldjék vissza!)

Feltüntetendő továbbá a szaktanár(ok) e-mail-címe! A címek azért különösen fontosak, mert a továbbiakban kizárólag ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot a nevező intézményekkel.

A terv szerint, amennyiben nem áll be jelentős változás a járványhelyzetben, az első és a második forduló feladatlapjait a szokásoknak megfelelően a verseny előtt néhány nappal elektronikus úton juttatjuk el az iskolákba, s ott kell őket a megfelelő példányszámban sokszorosítani. Kérjük, ha az iskola az aktuális fordulót megelőző kedden délig nem kapja meg a feladatlapokat, sürgősen jelezzék Gellérfi Gergőnek a következő e-mail címen: hikverseny@gmail.com, vagy telefonszámon: +36307992219.

Az első forduló feladatainak javítását a megírás után kiküldött megoldókulcs alapján a szaktanárok végzik el. Az első fordulóból mindkét kategóriában továbbküldhető mindazon diákok dolgozata, akik a szaktanári értékelés szerint az elérhető pontok legalább 20%-át megszerezték, s azok a diákok jutnak tovább a középdöntőbe, akik a kontrolljavítást követően a maximálisan elérhető pontok legalább 30%-át elérik. A továbbküldési határidő október 20.a határidő lejárta előtt beküldött feladatlapok esetében a továbbjutókról november 4-ig értesítjük a szaktanárokat.

A második fordulóban a diákok az első fordulóhoz hasonlóan az iskolákban írják meg a fordítási feladatot, ezt követően viszont a szervezők, és nem a szaktanárok végzik el a javítást. Pontszámkorlátozás nélkül továbbküldhető minden iskolából mindkét kategóriából a legjobbnak ítélt dolgozat, továbbá mindazon dolgozatok, melyek a szaktanárok előzetes értékelése szerint elérik a 30 százalékot. A továbbküldési határidő november 20. – a döntőbe jutásról karácsonyig küldünk értesítést.

A második fordulót követően kialakuló részeredménybe minden iskolából mindkét kategóriából bekerül a legjobb dolgozat (százalékos eredménytől függetlenül), s minden további dolgozat, mely a II. fordulóban elérte a 40 százalékot a szervezők értékelése alapján. A döntőbe mindkét kategóriából az első és a második fordulók összesített pontszáma alapján a legjobbnak bizonyuló 50–50 diák jut be, ahol a végső sorrend a döntőben írandó nyelvtani teszt eredményeit is figyelembe véve jön létre. A végeredmény tehát három, a nyelvtani tudást, fordítási készséget és a kultúrtörténeti ismereteket mérő forduló pontszámait összesítve alakul ki.

Kapcsolattartás: A nevezéseket a http://klasszika.hu/hik-verseny/aktualis-informaciok/ linkről letölthető nevezési lapon, e-mailben csatolt Word-dokumentumként (NEM scannelve!) küldjék el az alábbi címre:

hikverseny@gmail.com

Nevezési határidő: 2021. október 1. péntek

Díjazás: A döntőbe jutott valamennyi diák emléklapot kap, az egyes kategóriák legjobbjai könyvjutalomban részesülnek. Emellett a második kategória első helyezettje egy évig, a második-harmadik helyezett pedig fél évig dékáni tandíjmentességben részesül, amennyiben a Szegedi Egyetem Ókori nyelvek és kultúrák alapszakára vagy az osztatlan tanárképzésben latinnal párosított szakra jelentkezik, és nem jut be államilag finanszírozott képzésre.

Szeged, 2021. június 16.

Események

Hasznos linkek